Slowfashion a udržateľná móda

Slowfashion je pomalá móda, ktorá má väčšiu životnosť a jej výroba menej zaťažuje životné prostredie.  Najviac je charakterizovaná svojou kvalitou, lokálnosťou a etickou výrobou.  Slow fashion je prístup k módnemu priemyslu, ktorý zdôrazňuje udržateľnosť, kvalitu a trvanlivosť oblečenia a doplnkov namiesto rýchleho tempa a neustálej zmeny trendov, ktoré charakterizujú "fast fashion" priemysel. Termín "slow fashion" vychádza z konceptu "slow movement," ktorý zdôrazňuje pomalšie a uvážlivejšie tempo života v kontraste s hektickým a konzumným spôsobom života. Slow fashion je reakciou na negatívne vplyvy rýchlej módnej výroby na životné prostredie, pracovné podmienky a spotrebiteľskú kultúru. Je to holistický prístup, ktorý sa snaží o dlhodobú udržateľnosť a etiku v módnom priemysle.


Základné princípy slow fashion zahŕňajú:

 1. Udržateľnosť: Slow fashion sa zameriava na minimalizáciu negatívneho vplyvu na životné prostredie tým, že sa používajú ekologicky šetrné materiály, vyrába sa menej odpadu a znížia sa emisie skleníkových plynov spojené s výrobou oblečenia. Často sú to materiály označované za ekologické. Čo je a čo nie je ekologické oblečenie si môžete prečítať v článku na Blogu

 2. Kvalita: Namiesto lacných a rýchlo sa opotrebovávajúcich kúskov slow fashion podporuje výrobu kvalitného oblečenia, ktoré je navrhnuté tak, aby vydržalo dlhšie a bolo odolné voči opotrebovaniu.

 3. Trvanlivosť: Slow fashion podporuje investovanie do trvanlivých kúskov, ktoré zostanú relevantné a módne po dlhšiu dobu, čím sa znižuje potreba častého nákupu nového oblečenia.

 4. Etika: Slow fashion tiež kládze dôraz na etickú výrobu oblečenia, čo znamená spravodlivé pracovné podmienky pre pracovníkov a dodržiavanie ľudských práv.

 5. Lokálna produkcia: Podpora miestnej výroby a menších nezávislých značiek je ďalším aspektom slow fashion, ktorý pomáha znižovať dopravné emisie a podporovať miestne komunity

 6. Transparentnosť: Poskytovanie informácií o pôvode materiálov a výrobných postupov, aby sa spotrebitelia mohli rozhodovať na základe informovanosti.

Slowfashion je reakciou na problémy spojené s masovou produkciou a konzumným prístupom k móde a ponúka udržateľnejšiu a etickejšiu alternatívu pre spotrebiteľov, ktorí chcú viac zvážiť svoje nákupné rozhodnutia a viac rešpektovať životné prostredie a pracovníkov v odvetví oblečenia.

 1.  Oprava a recyklácia: Namiesto vyhadzovania opotrebovaného oblečenia sa slow fashion podporuje oprava a recyklácia, čo pomáha predĺžiť životnosť oblečenia a znížiť množstvo textilného odpadu.

 2. Vedomé nákupy: Slow fashion zdôrazňuje dôležitosť vedomých nákupov, pri ktorých spotrebiteľia zvažujú, či skutočne potrebujú daný kúsok oblečenia, a či bude mať dlhodobú hodnotu pre ich šatník. Slow fashion značky často vydávajú menej kolekcií a nových produktov, čím odstraňujú tlak na rýchly nákup a podporujú trvalé kúsky, ktoré zostávajú v móde dlhšie. Sú to tzv. nadčasové kúsky a často simply stýl dizajnu chrakteristický čistým prevedením. Jednoduchý, dômyselný, premyslený a estetický.

 3. Vzdelávanie: Tento prístup k módnej industrii podporuje vzdelávanie spotrebiteľov o dôsledkoch rýchlej módy na životné prostredie a spoločnosť, aby sa zvýšila povedomosť o udržateľnom nákupe. Mnohé slowfashion značky prispievajú k osvete a povedomiu  na tému módneho priemyslu. . To môže viesť k zmene vzorcov spotreby a nákupného správania.  Na Slovensku sú to Blogy na stránach či eshopoch napríklad na webe nikaintima.sk TU :  Rady a doporučenia. Alebo na edukačnom webe ecohero.sk

 4. Osobný štýl: Slow fashion povzbudzuje jednotlivcov, aby sa sústredili na vytváranie osobného štýlu a vyhli sa bežnému kopírovaniu módnych trendov. 

Celkovo ide o prístup k móde, ktorý kládze dôraz na trvanlivosť, etiku a ekológiu, pričom sa snaží nahradiť rýchlu konzumnú kultúru módnej industrii pomalším a udržateľnejším spôsobom výroby a nákupu oblečenia.

Slowfashion je dôležitá z niekoľkých dôvodov:

 1. Udržateľnosť: Módny priemysel má obrovský ekologický dopad, od výroby po dopravu a likvidáciu oblečenia. Slow fashion sa snaží minimalizovať tento negatívny vplyv na životné prostredie tým, že podporuje používanie udržateľných materiálov a procesov, čo pomáha znížiť emisie skleníkových plynov a množstvo textilného odpadu. Slowfashion je zdravá alternatíva ku škodlivej fastfashion. Nemôžeme povedať, že pomalá výroba nemá nijaký dopad na prostredie, ale dokázateľne sú jej následky menšie. Každá výroba má ekologický dopad. Nadprodukcia však devastačne pôsobí na našu planétu A keďže musíme byť oblečení alebo chceme mať nejaké oblečenie- voľme túto lepšiu alternatívu.

 2. Kvalita a trvanlivosť: Slow fashion sa zameriava na výrobu kvalitného oblečenia, ktoré vydrží dlhšie a odoláva opotrebovaniu. Za posledné roky rapídne klesla kvalita textilnej produkcie. Zato sa obrovským skokom zväčšilo jej výrobné množstvo. Momentálne je to 100 miliárd kusov ročne. nielen pre rýchle opotrebovanie ale hlavne pre  nadprodukciu v módnom priemysle končí mnoho odevov bez použitia- úplne nových na skládke.  Pri slowfashion sa spotrebitelia nemusia tak často zbavovať starého oblečenia a kupovať nové kúsky, čím sa šetrí nielen peniaze, ale aj prírodné zdroje. 

 3. Etická výroba: Slow fashion zdôrazňuje dôležitosť etiky v módnej výrobe. To znamená spravodlivé pracovné podmienky pre ľudí, ktorí vyrábajú oblečenie, a rešpektovanie ľudských práv. Na rozdiel od textilného priemyslu (fastfashion), kde sú výrobné praktiky, ktoré sú často otrokárske, donucovacie a využívajú lacnú pracovnú silu.

 4. Lokálna ekonomika: Podpora miestnej výroby a menších nezávislých značiek v rámci slow fashion podporuje miestnu ekonomiku a komunity. Tým sa znižuje závislosť od veľkých korporácií a globálnych reťazcov.

 5. Vedomé nákupy: Slow fashion podporuje vedomé rozhodovanie pri nákupoch. Kúpa kvalitného oblečenia, ktoré je dlhodobo použiteľné, namiesto rýchleho nakupovania módnych trendov, pomáha spotrebiteľom šetriť peniaze a zvážiť, či daný kúsok oblečenia skutočne potrebujú.

Slow fashion sa snaží zmeniť spôsob, akým vnímame a konzumujeme oblečenie. Snaží sa nahradiť konzumnú kultúru módy udržateľnejším a etickejším prístupom, ktorý je prospešný pre ľudí, životné prostredie a spoločnosť ako celok. Snaží sa naprávať chyby, ktoré priniesol "priemysel módnych značiek a módnych reťazcov". Jednýcm z nich je nepromeraná nadvýroba a podporovanie nadspotreby u zákazníka. Umelé vyvolanie potreby kúpiť si ďalšie oblečenie. Pokryvená predstava o cene a hodnote odevov. Väčšina neinformovaných zákazníkov si potom myslí, že vyrobiť  oblečenie je v sktočnosti lacné. Pravda je taká, že ľudia vyrábajúci oblečenie pre módne značky živoria a často robia 12-16 hodín otrockú prácu bez ochranných pomôcok a vybavenia. Sú donútení pod vyhrážkami ísť pracovať do nevyhovujúcich podmienok. Najviac sa táto situácia zverejnila po páde budovy RANA PLAZA v Bangladeši, kde zomrelo 1134 pracovníkov a pracovníčok a vyše 2500 bolo zranených, prevažne vo veku 18-20rokov aj mladšie!. Hoci zvyšok budovy bol evakuovaný, ich donútili začať svoju prácu, aby sa stihlo šiť pre módne značky ( Benetton, Reserved, Cropp, House, C&A, Cameieu, Kappa, Mango, Sinsay, Primark a iné) Doteraz nebolo odškodnenie, ktoré by dostali pozostalí.  Viac na cleanclothes.org


Slow fashion je dôležitá pre budúcnosť planéty z viacerých dôvodov:

 1. Udržateľnosť: Slow fashion zdôrazňuje používanie udržateľných materiálov a výrobných postupov, čo pomáha minimalizovať negatívny ekologický odtlačok módneho priemyslu. To znamená, že sa využívajú prírodné tkaniny, recyklované materiály a ekologicky šetrné farbivá.

 2. Redukcia textilného odpadu: Fast fashion prispieva k obrovskému množstvu textilného odpadu, pretože spotrebitelia často vyhadzujú oblečenie po krátkej dobe používania. Textilný odpad je v dnešnej dobe už seriózny problém. Jedná sa hlavne o odpad a nepredané kusy oblečenia z obchodov, ktoré končia na skládke . Najväčšie skládky textilného odpadu sú enormné  v Afrike (Benin, Keňa,..) a spôsobujú okrem enviromentálnych aj ekonomické problémy.  Slow fashion kladie dôraz na kvalitné oblečenie, ktoré vydrží dlhšie a môže byť opravované, čím sa redukuje odpad.

 3. Lokálnosť a znečisťovanie : slow fashion prispieva k znižovaniu negatívneho vplyvu módneho priemyslu na životné prostredie a spoločnosť a posúva ho smerom k udržateľnejšiemu a etickejšiemu modelu výroby a spotreby. Je to dôležitý krok smerom k zachovaniu našej planéty pre budúce generácie. Najväčším znečisťovateľom morí a oceánov je lodná doprava kontainermi. Práve kontajnerová preprava je dominantnou v módnom priemysle. Je totiž jedno či sa jedná o bežné módne značka, alebo luxusnú, takmer všetky dávajú vyrábať svoj tovar v Ázii a následne ho dopravujú do Európy a iných krajín. To všetko dopadá pri lokálnej výrobe či už vstupných materiálov alebo šitia textilných produktov. Pritom vieme, že textilný priemysel je pre svoju strojovú nenáročnosť nazývaný "ľahkým priemyslom". Je veľmi jednoduché ho zriadit v hociktorej krajine, aby bol lokálne dostupný a zároveň poskytoval pracovné miesta. Škoda, že pre chamtivosť magnátov "módneho priemyslu" sa životné prostredie sa znečisťuje a zneužívajú ľudia v najchudobnejších častiach sveta.


Aj keď môže byť slowfashion drahšia, jej dlhodobé výhody pre životné prostredie, kvalitu, etiku a váš osobný šatník môžu v konečnom dôsledku prevýšiť vyššie náklady. Investovanie do slow fashion nie je len o nákladoch, ale aj o hodnote, ktorú pridáva do vášho života a do sveta okolo vás. Je to kvalitnejší životný štýl, ktorý odráža minimalizmus.  Kupovať eticky vyrobené oblečenie je totiž celý životný štýl, ktorý ukazuje úctu k človeku aj rešpekt k prírode.  Nemusíme mať veľa vecí, stačí mať menej, ale kvalitných vecí.

Tu sú niektoré dôvody na zváženie :

 • Trvanlivosť a kvalita: Slow fashion je často vyrobená z kvalitných materiálov a je navrhovaná tak, aby vydržala dlhšie. Oblečenie z slow fashion je obvykle vyrobené z kvalitných materiálov a so starostlivosťou o detaily, čo znamená, že sa menej opotrebováva a nevyžaduje časté opravy alebo výmenu. To nielen šetrí peniaze, ale aj šetrí čas a energiu, ktorú by ste inak strávili nakupovaním nového oblečenia alebo jeho opravou .Oblečenie vydrží dlhšie a nebudete musieť často nakupovať nové kúsky, čo v konečnom dôsledku šetrí peniaze. Lebo čas sú peniaze. (možno poznáte ten pocit, keď si kúpite novú vec, ktorá sa už po prvom nosení neprimerane opotrebuje a vy si musíte  hľadať novú. Ten pocit, ked radosť z nákupu sa vystrieda so znechutením z nekvality a pocitu oklamania.)

 • Unikátne dizajny a lokálnosť: Slow fashion často ponúka unikátne a originálne dizajny, ktoré sa líšia od masovo vyrábaného oblečenia fast fashion. Môžete tak vyjadriť svoj jedinečný štýl a osobnosť. Ak podporujete miestne slow fashion značky, prispievate k rastu miestnej ekonomiky a podporujete miestnych remeselníkov a malých výrobcov. Aj tu platí, ak sú na tom lepšie ľudia okolo mňa aj ja sa budem mať lepšie.

 • Emocionálna hodnota: Slow fashion môže mať pre vás väčšiu emocionálnu hodnotu, pretože spája vaše hodnoty s tým, čo nosíte. Cítite sa lepšie, keď viete, že vaše oblečenie je v súlade s vašimi presvedčeniami. Tiež sa cítite lepšie, ak viete, že Vaše oblečenie vyrobila konkrétna osoba, nie bezmenná osoba donútená pracovať za otrockých podmienok. Ukončenie týchto neférových podmienok je cieľom hnutia Fashion Revolition : WHO MADE MY CLOTHES. 


Každý nákup je hlasovanie za to, akým smerom by mal módny priemysel a spoločnosť ako celok ísť. Investovaním do slow fashion robíte rozhodnutie v prospech udržateľnosti a etiky. Každý malý krok smerom k tejto forme nakupovania má významný vplyv na budúcnosť planéty a spoločnosti. 


Ešte slowfashion pre deti :   

Áno, oplatí sa kupovať slow fashion aj pre deti, aj keď rýchlo rastú. Tu je niekoľko dôvodov, prečo:

 1. Kvalita a trvanlivosť: Aj keď deti rýchlo rastú, kvalitné oblečenie z slow fashion môže byť vyrobené tak, aby odolalo častejšiemu praniu a opotrebovaniu, čo znamená, že vydrží viacero sezón a môže byť použité aj pre ďalšie deti.

 2. Druhá ruka a recyklácia: Slow fashion podporuje druhú ruku a recykláciu oblečenia. Keď vaše deti vyrastú z oblečenia, môžete ho darovať, predať alebo recyklovať, čím sa predlžuje životný cyklus oblečenia a minimalizuje sa textilný odpad. Alebo ako to robí mnoho vynaliezavých rodičov : vlastnú recykláciu či upcykláciu oblečenia. Napríklad detské šaty prešívajú na oblečenie pre bábiky alebo jednoducho postrihajú na handry, ktoré využijú v domácnosti.

 3. Opravy a úpravy: Slow fashion podporuje opravy a úpravy oblečenia, čo je užitočné pri deťoch, ktorí rastú. Aj keď oblečenie vyzerá malé, môže byť upravené na správny rozmer alebo môže poslúžiť ako základ pre nové oblečenie. Deti veľmi poteší, ak môžu svoj obľúbený kúsok oblečenia nosiť čim najdlhšie.

 4. Etické a udržateľné hodnoty: Kúpou slow fashion pre deti učíte svoje deti hodnoty udržateľnosti, etiky a kvality. Je to vzdelávanie o tom, že oblečenie nie je jednorazový produkt a že rozhodnutia o nákupe majú dlhodobý vplyv na životné prostredie a spoločnosť. Je to učenie princípom a hodnotám, ktoré odmieta neprimeraný konzumný život. 

 5. Lepšia kvalita pre zdravie detí: Slow fashion často používa šetrné a certifikované materiály, ktoré môžu byť lepšie pre citlivú pokožku detí a ich celkové zdravie. Materiály vyrobené v Európe maju prísne normy na obsah chemikálií a toxínov. To platí nielen v hotovom produkte, ale aj počas výroby textilu a textilných materiálov. Farbenie textílií, proces, kde sa používa množstvo farbív a chemikálií je tak najbezpečnejší v EÚ. Zároveň je to dôvod, prečo sú tieto materiály drahšie než dovozové látky. Máte však istotu, že oblečenie pre deti ušité z týchto materiálov nebude obsahovať AZOfarbivá a karcinogénne či potencionálne škodlivé  látky.

 6. Podpora lokálnych komunít: Ak si vyberiete miestne vyrábané slow fashion pre deti, podporujete miestnych výrobcov a komunity. Možno to stojí trochu námahy, ale určite sa Vám podarí nájsť slowfashion lokalnej výroby aj za prijateľnú cenu.  Slovenskí výrobcovia detského ošatenia tu sú už roky a vznikajú mnohé nové značky. Existujú, len nemajú tak masívnu reklamu ako módne značky a nemajú tak lukratívne priestory v obchodných centrácj ako fast-fashion. Pozrite si napríklad hastag #oblecsadoma.    Bola to iniciatíva na podporu módneho priemyslu na Slovensku. Hoci iniciatíva momentálne nie je aktívna, mnohí výrobcovia dávajú ďalej svoje novinky pod týmto hastagom #oblecsadoma. Pointou tohto názvu OBLEČ SA DOMA, bolo motivovať zákazníkov, aby sa obliekali a kupovali domáde produkty Made in Slovakia.  t.j. obleč sa do slovenských produktov

Ako riešiť nákup oblečenia pre deti, keďže slowfashion je drahšia ?

Aj keď je slow fashion pre deti často drahšia, existuje niekoľko spôsobov, ako to zvládnuť a urobiť udržateľné a kvalitné oblečenie pre deti dostupnejším:

 1. Vyberajte múdro a s rozmyslom:

  • Pred nákupom zvažujte, či je daný kúsok oblečenia skutočne potrebný. Dbajte na univerzálnosť, aby sa dal nosiť v rôznych príležitostiach a kombinovať s iným oblečením. Pozor na trendové ošatenie. Oblečenie s idolmi a postavičkami z rozprávok a seriálov vychádza z módy najrýchlejšie a často ho nemôžeme ani darovať ďalej, keďže je neaktuálne.  To je presne cieľom fast-fashion, ktoré tieto oblečenia vyrába. Navnadiť ku okamžitej kúpe a po čase zmeniť trend. 
 2. Využite zľavy a akcie:

  • Sledujte zľavy, výpredaje alebo sezónne akcie u slow fashion značiek. Mnohé z nich ponúkajú zľavy v určitých obdobiach alebo pri prvom nákupe. Na Slovensku je sezónny výpredaj u slowfashion značiek dosť častý. Stačí sledovať ich sociálne siete, či oznamy na eshope.
 3. Druhá ruka:

  • Využívajte second-hand obchody, bazarové portály alebo výmeny oblečenia pre deti. TZV. SWAP ciže výmena oblečenia je u nás novým obľubeným  trendom.  Často nájdete kvalitné kúsky za nižšie ceny alebo jednoducho vymeníte. Nadviažete nové kontakty, spoznáte nových ľudí.  Často je to veľmi príjemná komunitná akcia.
 4. Pozrite sa na miestne trhy a handmade produkty:

  • Navštívte miestne trhy, kde môžete nájsť handmade oblečenie od miestnych dizajnérov alebo menšich výrobcov.. Tieto kúsky sú často cenovo prístupnejšie a jedinečné. Každý model má svoj príbeh a pointu. Vidíte tvorbu konkrétnych ľudí alebo firiem a často vám vedia poradiť ohľadom oblečenia a materiálov.
 5. Recyklácia a opravy:

  • Opravujte a upravujte oblečenie, ktoré má drobné chyby alebo je príliš malé. Dá sa tak predĺžiť jeho životnosť. 
 6. Kupujte mimo sezóny:

  • Nakupujte oblečenie pre budúcu sezónu počas zľavových období, keď sú ceny nižšie.
 7. Vlastnoručné tvorenie:

  • Skúste si ušiť jednoduché oblečenie pre deti sami. Možno objavíte skryté zručnosti a ušetríte tým na nákupe hotového oblečenia.
 8. Zdieľajte s priateľmi a rodinou:

  • Vytvorte skupinu s priateľmi alebo rodinou, kde si môžete zdieľať oblečenie pre deti, ktoré už vaše deti nepotrebujú.
 9. Minimalizujte nadmerný nákup:

  • Obozretným plánovaním a nákupom len toho, čo je nevyhnutné, môžete minimalizovať nadmerný nákup a výdavky.
 10. Predaj alebo darovanie nepotrebného oblečenia:

  • Predávajte alebo darujte oblečenie, ktoré vaše deti už nepotrebujú. Peniaze z predaja môžete opäť investovať do kvalitného oblečenia.

S týmito tipmi môžete spraviť krok smerom k udržateľnejšiemu nákupnému správaniu pre vaše deti a zároveň ušetriť financie. Čo je však podstatné v súvislosti s vecami pre deti je edukačný princíp. Ak Vaše deti vidia, že nepodliehate impulzívnemu nakupovaniu, zaujíma vás pôvod výrobkov a oceňujete férovú prácu,  dávate im hodnotný príklad do života. Deti sa najlepšie učia príkladom. 
                   Článok bol napísaný pomocou AI a doplnený príkladmi z niekoľkoročných skúseností módnej dizajnérky firmy Nika Intima.

Nika Intima - slowfashion v spodnom EKO oblečení a termo bielizni

Máte otázku ? O materiáloch, textile aj výrobe udržateľnej módy na Slovensku, radi odpovieme